Magazine August 2014

/ Sahyadri Geographic by Vivek Kale
 

 
 


 

Me Sahyadri
August 2014
Volume 1, number 5
Keep Volume Low.
Please use minimum 1280 pixel horizontal screen resolution for viewing. Please be patient while all the images in webpage are loaded. Please do not use the images for any commercial use without permission. Text in Marathi and English is not exact translation. Special thanks to all those who helped me during the compilation and field work for the help and guidance
 
देशाची आर्थिक प्रगती व्हावी असे सर्व नागरिकांना वाटणे सहाजिक आहे. अर्थकारणामुळे मिळणारा रोजगार, समृद्धी यासाठी सर्वांनाच आर्थिक प्रगती हवी हवीशी वाटते. आर्थिक प्रगती होताना, त्याचा दिर्घकाळात समाजावर, निसर्गावर, वातावरणावर दुष्परिणाम होणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे. मनुष्याच्या भावी पिढ्यांना पाणी, शुद्ध हवा, योग्य वातावरण मिळत रहावे अशी भावना मनात रुजणे महत्वाचे आहे. वाढत्या आर्थिक प्रगतीमुळे नैसर्गिक संपदेवर ताण येतो. प्रगतीसाठी प्रदुषण होते. जंगले, माळराने, व इतर अधिवास नष्ट होतात. वसुंधरेवर रहाणाऱ्या इतर जीवांचा मात्र मनुष्य फारसा विचार करत नाही. आर्थिक प्रगती करताना, मनुष्य निसर्गाची हानी करत आहे. मुळताच माणसाला निसर्गाचे महत्व समजणे हे सध्याच्या आपल्या प्रगत जीवनशैली मुळे अवघड झाले आहे. आर्थिक प्रगती, समाजाची प्रगती व निसर्ग संपदेची निगा, यांचा समतोल राखणे काळाची गरज आहे.
सह्याद्री (पश्चिम घाट) हा एक नैसर्गिक संपदेचा, वैविध्यतेचा, भौगोलिक व ऐतिहासिक ठेवा आहे. वाढत्या मानवी अतिक्रमणाचा, सह्याद्रीच्या विविध घटकांवर होणारा दुष्परिणाम भविष्यात आपल्यालाच धोका निर्माण करेल, यात शंका नाही. शुद्ध पाणी, हवा व उर्जा, भावी पिढीला मिळण्यासाठी, नंद्यांचे उगम असलेला सह्याद्री व त्याभागातील जंगले टिकवणे महत्वाचे आहे. सह्याद्रीच्या महत्वाच्या घटकांचे महत्व छायाचित्रांद्वारे प्रकट करण्याचा मी येथे प्रयत्न केला आहे. येथील पक्षी, प्राणी, वनस्पती, अधिवास, किल्ले व लेणी अशा विविध विषयांबद्दल आपण समजुन घेऊ.
As the economic development has taken the center stage, the balance between the environmental sustenance and socio economic development will be under the scanner. As most experts with balanced views have proclaimed, Indian wildlife and ecological system sustenance will be under threat, unless precautions are taken with the help of appropriate research and long term national interests. As we encounter the economic development, many habitats which indirectly or directly help sustainable development will be damaged. The awareness to gauge the success by sustainable development and not by year to year growth is a distant dream any environmentalist will assume in current scenario.
Western ghats, or Sahyadri as we all call it as, is a treasure trove of spectacular landscapes, biodiversity, flora, fauna, some amazing geological wonders and man made monuments. With the increasing pressure from human encroachment, all these elements are under stress and in turn are under depletion. Western ghats should be left untouched by human beings, to protect their future generations from getting short of resources, such as water, energy and clean air. The important elements of western ghats, which need protection are highlighted in the new version of Photo journal, Me Sahyadri Magazine.
 

 

““
 
Me Sahyadri – August 2014
 
बेडकांबद्दल महत्वाच्या १० बाबी, १) बेडुक पाण्याजवळ किंवा पाण्यात रहातात. ते प्रदुषणाचे निर्देशक आहेत. जलप्रदुषणामुळे बेडुकांची संख्या कमी होते आहे. शेतात वापरल्या जाणाऱ्या किटकनाशकांमुळे व इतर रसायनांमुळे जलप्रदुषण होते.
२) बेडकांचे लहान अधिवास मोठया जंगलाच्या अधिवासाचे लहान भाग असतात. झाडे, तलाव, डबकी, झुडुपे, झरे व ओढे, दगड धोंडे असे विविध अधिवास विविध बेडकांना आश्रय देतात. या सर्व घटकांचे संवर्धन म्हणजेच बेडकांचे संवर्धन होय.
३) पश्चिम घाटात दिसणारे बहुतांश बेडुक अंतर्जन्य आहेत. त्यांचा अधिवास पश्चिम घाटापुरता मर्यादीत आहे. पश्चिम घाटाचे संवर्धन म्हणजे त्यांचे संवर्धन होय.
४) जलप्रदुषण, शेतकी प्रगती, बुरशी रोगराई, अधिवासाचा विनाश अशा कारणांमुळे बेडुक कमी होत आहेत.
५)बेडुक हा खाद्यश्रुंखलेतला महत्वाचा घटक आहे. लहान किडे, डास यांना खाद्य करुन तो त्यांच्या संख्येवत नियंत्रण ठेवतो.
६) बेडुक पावसाळ्या व्यतिरिक्त काळात सुप्त (हायबरनेट) होतात.
७) बेडुक पावसाळ्यात अंडी टाकतात.
८) सह्याद्रीत आढळणाऱ्या बेडकांमध्ये बरेच बेडुक संकटात आहेत. आय यु सि एन संस्थेच्या वर्गिकरणाप्रमाणे या बेडकांना वाचवण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत.
९) वाघ, सिंहांवर जेवढे पैसे खर्च केले जात आहेत, त्यामानाने बेडकासारख्या लहान पण तितक्याच मह्त्वाच्या प्राण्यांकडे सर्वच दुर्लक्ष करत आहेत.
१०) पश्चिम घाटात सध्या काही नविन बेडकांचे शोध लागले आहेत. बऱ्याच जातींवर संशोधन चालु आहे.
10 important aspects about frog are
1) Frogs are indicators of water pollution. The population of frogs is reducing due to water pollution. Water pollution takes place due to use of pesticides and other chemicals.
2) Frogs live in microhabitats within the larger forest habitat. These microhabitats can be streams, rocks, trees, bush, puddles, soil, low foliage. Conservation of every such element within the larger forest habitat is important.
3) Western ghats has many endemic species of frogs. Conservation of western ghats is important for survival of these species.
4) Water pollution, agricultural development, tourism, fungal infections, loss of habitat are the main reasons of reduction in numbers of frogs.
5) Frog is important part of food chain. They feed on insects, mosquitoes.
6) Frogs hibernate most of the time in year during non monsoon period.
7) Most of the frogs in western ghats breed in Monsoon.
8) Many species of frogs in western ghat appear as Threatened as per IUCN red list. The species are protected as per Indian Wildlife act.
9) Govt is spending funds on tigers and lions but not on frogs.
10) Many species of frogs in western ghats are being discovered. The research on the frogs is under progress by various research organizations.
 

 

““ 
The banner has been published here to improve the awareness of the trekkers and tourists visiting the various mountain forts, mountains in north western ghats. Please avoid accidents, by following good outdoor ethics such as no swimming in cisterns at mountain forts, no rock climbing without proper technical equipment and expertise. Please do not adventure, trek with any group or individually without understanding the risks associated. The frequency of the solo trekker fatalities have increased recently. Please strictly avoid solo treks. Please also avoid treks to mountains in large commercial groups, as it leads to damage to biodiversity of these high elevation ecological islands. Please respect the wildlife and biodiversity of the region. This has become more important as the ever increasing human interference is leading to severe damage to fragile ecosystems. Please be aware of the wildlife and biodiversity of the mountains before visiting these mountains. Please follow outdoor ethics. Follow ASI and Forest department rules. The concept of use of symbols for outdoor ethics was conceived and designed by "Sahyadri Trekker Bloggers Group".
 
 

 

““
 
Malabar gliding frog (Rhacophorus malabaricus), western ghats, India
 
मलबार ग्लाइडींग बेडुक म्हणजेच उडणारा बेडुक सह्याद्रित आढळतो. त्याला पंख नसतात. त्याच्या लवचिक शरिर रचने मुळे व त्याच्या बोटांमधल्या पडदयांमुळे तो एका फांदीवरुन खालच्या दुसऱ्र्या फांदीवर हवेत तरंगत उडी मारतो. १० मीटर लांब तो उडी मारतो. त्याच्या या तरंगत मारलेल्या उड़्यांमुळे त्याला ग्लाइडींग बेडुक म्हणतात. हा बेडुक झाडांवर रहातो.
The Malabar gliding frog (Rhacophorus malabaricus) is a frog species found the western ghats of India. The frog is seen in evergreen forests of Western Ghats. The frog is arboreal. It is seen on trees. It can glide and leap down from the treetops. It can make gliding jumps upto about 10 meter. The word “Gliding frog” refers to the ability of this frog to break its fall by stretching the webbing between its toes while jumping down from the top of the tree. This helps the frog land softly on another branch or on the ground.
 

 

 
Malabar gliding frog (Rhacophorus malabaricus), western ghats, India
 
मलबार ग्लाइडींग बेडुक हा १० से मी आकाराचा लहान बेडुक आहे. तो रंगाने हिरवा असतो. नर बेडुक आकाराने मादी बेडकापेक्षा आकाराने लहान असतात. त्याच्या हिरव्या रंगामुळे तो झाडांच्या पानांमध्ये बेमालुम होतो. त्याचे मागचे पाय लांब व लवचिक असतात. त्याच्या पायाच्या बोटांमध्ये पडदे असतात. त्या पडद्यांचा वापर त्याला पाण्यात पोहोताना व झाडांच्या फांदयांवरुन उड़्या मारताना होतो. त्याचे हे पडदे लालसर रंगाचे असतात. त्याच्या नाकपुड़्या लांब निमुळत्या नाकाजवळ असतात. त्याच्या बोटांवर डिस्क असतात. त्याचा वापर करुन बेडुक झाडांवर पकड मिळवतो. या बेडकाच्या डिस्क मोठया असतात. हे बेडुक पावसाळ्यात अंडी टाकतात. ते झाडांवर घरटे करतात.
It is a small frog of the size of about 10 cm. It is green in colour and is called as moss frog. In these frogs males are smaller than female frogs. The colour helps it to camouflage with the tree leaves. It has long but slender limbs, which help the frog to move along the tree branches. . The webbing between fingers and toes is large and orange-red. The nostrils are located nearer to the end of the snout than to the eyes. The disks of fingers and toes are large, about the size of the tympanum (ear of frog). The large disks help the frog to climb the tree. They build foam nests above small pools of water, into which the tadpoles drop down after hatching.
 

 

““
 
Malabar gliding frog (Rhacophorus malabaricus), western ghats, India
 
मलबार बेडुक हा झाडांवर रहाणारा बेडुक आहे. सह्याद्रीच्या सदाहरित, पाणगळींच्या जंगलांत तो आढळतो. जंगलाच्या झाडांवर तो खालच्या पातळीत आढळतो. पावसाळ्या व्यतिरिक्त तो सुप्त असतो. पावसाळा सुरु होताच, नर बेडुक मादीला आकर्षित करण्यासाठी आवाज काढतो. नर व मादी आपली जोडी बनल्यानंतर झाडाच्या फांद्यांवर फेसापासुन घरटे बनवितात. घरटे बनवताना ते एखादया डबक्याच्या वर आहे याची खात्री बेडुक करतात.
The Rhacophorus malabaricus is an arboreal species inhabiting the tropical moist evergreen forest, deciduous forest, secondary (disturbed) forest and coffee plantations. One can find them in the lower canopy of the forest. The frogs are in hibernation phase during non-monsoon period. Once the monsoon starts, males initialise the pre breeding activities. The male frogs start calling and mark their territories. The male and female frogs mate and then choose the leaves to make nest. The branch on which the frogs nest, is always located above the small water puddle.
 

 

““
 
Malabar gliding frog (Rhacophorus malabaricus), western ghats, India
 
नर बेडकाच्या शरिरातुन बाहेत पडलेल्या फेसापासुन घरटे तयार होते. मादी झाडाच्या पानांचा आडोसा करते. फेस व पाने याचा वापर करुन घरटे पुर्ण होते. मादी यात अंडी टाकते. ७-८ दिवसात, अंड़्यामधुन छोटे टॅडपोल्स बाहेर येतात. टॅडपोल्स पाण्यात पडतात. पावसाचा या प्रक्रियेत महत्वाचा हातभार असतो.
The female rubs the back of the male by her hind limbs during amplexus triggering the male to release seminal fluid and a foam nest is created. The foam sticks to the tree leaves. The nest is strengthened by female with the help of leaves. The eggs are layed in the foam nest. The frogs undergo the external fertilisation. The tadpoles drop in the water after a weeks’ time in the water. This process is helped by the rains.
 

 

““
 
Malabar gliding frog (Rhacophorus malabaricus), western ghats, India
 
घरटे फेसापासुन बनवले असल्याने त्यात आद्रता टिकुन रहाते. इतर परभक्ष्यांपासुन अंडयांचे रक्षण होते. टॅडपोल्स दोन महिन्यांनंतर बेडुक अवस्थेत येतात.
The nest made of foam helps avoiding dehydration of eggs. The foam also helps in protecting the eggs from predators. The tadpoles then take about 2 months to complete metamorphosis.
 

 

““
 
Malabar gliding frog (Rhacophorus malabaricus), western ghats, India
 
या बेडकांसाठी डबके जवळ असलेले जंगलातले झाड हा महत्वाचा अधिवास आहे. जंगलतोड, मानवाची जंगलतोड करुन होत असलेली प्रगती, जलप्रदुषण य़ामुळे हे बेडुक कमी होत आहेत. दक्षिण भारतात शेतीसाठी होणारी जंगलतोड हे मुख्य कारण ह्या बेडकांच्या साठी संकट झाले आहे. हे बेडुक दक्षिण महाराष्ट्र ते केरळ पर्यंत पश्चिम घाटात आढळतात.
These frogs are unique moss species which nest on the trees around the small puddles. The evergreen forests with small puddles around the trees is very important habitat of these frogs. Deforestation loss of habitat due to developmental activities, climate change and toxic chemicals cause the loss of habitat of these frogs. Their population is decreasing. In south India, the conversion of forest habitat for use as intensively framed agricultural land is a major threat. These frogs are seen in evergreen forest of western ghats from South Maharashtra to Kerala.
 

 

““
 
Hoplobatrachus tigerinus, Indian bull frog, Western ghats, India
 
मोठया आकाराचा बुल फ़्रॉग दक्षिण आशिया खंडात आढळतो. हा निशाचर बेडुक गोड़्या पाण्याच्या डबक्यांजवळ आढळतो. लहान किडे, पक्षी व लहान प्राण्यांना तो आपले भक्ष्य बनवतो. पावसाळ्यात हे बेडुक प्रजनन करतात. पुर्वी भारतात माणसे ह्या बेडकांना मोठया प्रमाणात पकडत असत. त्याचा वापर खाण्यासाठी होत असे. १९८५ नंतर या बेडकांच्या शिकारीवर व निर्यातीवर कायद्याने बंदी आहे. त्याचे मागचे पाय मोठे व ताकदवान असतात.
Hoplobatrachus tigerinus, Indian bull frog is a large species of frog seen in South Asia. The frog is aquatic species seen in freshwater. It is nocturnal species. It feeds on invertebrates, small birds and mammals. The species breed in monsoon season at rainwater pools. It is least concern species as IUCN red list. Even though the species is least concern it is under threat due to its hunting for the food. Its hind legs are long and strong. The bull frog is also known as Golden frog, Indian bullfrog, Tiger frog.
 

 

““
 
Hoplobatrachus tigerinus, Indian bull frog, Western ghats, India
 
या बेडकाला गोल्डन फ्रॉग, टाइगर फ्रॉग असे सुद्धा संबोधतात. अधिवासाचा विनाश, जलप्रदुषण, दुष्काळ, पाणथळ जागांचा विनाश, यामुळे या बेडकाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे.
It was once heavily collected for the international frog legs trade. Legal export of this species from India and Bangladesh has been banned from 1985. It is included in Schedule IV of Indian wildlife protection act. The species is showing decline in numbers because of habitat loss and water pollution. Loss of wetland habitats, prolonged droughts, water pollution due to pesticides, agrochemicals are main threats to this species.
 

 

““
 
Zakerana species, Cricket frog
 
क्रिकेट फ्रॉग पाणथळ जागांच्या अवतीभोवती आढळतात. ते पावसाळ्यात प्रजनन करतात. नर बेडुक आपल्या फुग्यांमध्ये हवा भरुन आवाज काढतात. पाण्यात होणारे प्रदुषण हा या बेडकांना धोका निर्माण करते.
Cricket frogs are seen in wetlands and paddy fields. It breeds in wetlands and is seen at the edges of water bodies. The main threat to this species is the pollution of water bodies with agrochemicals.
 

 

““
 
Zakerana species, Cricket frog
 
.
.
 

 

““
 
Xanthophryne tigerinus, Amboli toad, western ghats, India
 
झॅन्तोफायरिन टायगरिनस असे सुंदर नाव असलेला हा बेडुक अंबोली टोड म्हणुन ओळखला जातो. या बेडकाचा शोध २००९ साली लागला आहे. त्यापुर्वी तो माहित होता, पण तो कोयना टोड आहे असा समज होता. २००९ नंतर ही वेगळी जात आहे हे स्पष्ट झाले. याच्या अंगावर वाघाच्या अंगावर असतात तसे पट्टे असतात. म्हणुन त्याला टायगरिना असे नाव पडले आहे. त्याच्या बोटांमध्ये पडदे नसतात. हे लहान आकाराचे बेडुक जांभ्या खडकांवर दिसतात. या बेडकाचे विश्व फक्त अंबोली या दक्षिण महाराष्ट्रातील गावापुरतेच आहे.
Xanthophryne tigerinus, Amboli toad was identified as a new frog species, recently in 2009.The species has distinct lateral stripes like in Tiger. Hence it is called as tigerinus. The strips are present on lateral and dorsal sides. The frog does not have webbing between fingers and toes.These small frogs are seen on the lateritic rocks in the forest clearings around Amboli.
 

 

““
 
Xanthophryne tigerinus, Amboli toad, western ghats, India
 
काही जांभ्याच्या खडकांवरच्या खोलगट भागात पावसाळ्यात लहान डबके साठते. बेडुक अश्या डबक्यांत अंडी टाकतात. दगडाच्या सारखेच बेडुक दिसत असल्याने ते त्यात बेमालुम होतात. तर लहान टॅडपोल्स सुद्धा पाण्याच्या डबक्यात रंगांमुळे बेमालुम होतात. पाय फुटल्यावर टॅडपोल्स डबके सोडतात.
Some of the lateritic rocks have small grooves, which hold the rain water. Amboli toad lays its eggs in these shallow temporary water puddles formed in the lateritic rocks. The tadpoles are seen in the shallow rock puddles. The tadpoles at the later stage leave the puddles.
 

 

““
 
Xanthophryne tigerinus, Amboli toad, western ghats, India
 
हे बेडुक फक्त अंबोली गावाच्या जवळ १० वर्ग कि मी भागात आढळतात. अंबोली गावाच्या आजुबाजुच्या मोकळ्या जागा, सडे, जांभे टिकले तर हे बेडुक रहातील. सर्वसामान्यांना निरुपयोगी वाटत असलेले जांभ्याचे खडक हे या बेडकाचे विश्व आहे.
These species are seen only around Amboli village in South Maharashtra. The conservation of habitat around Amboli is very important. The actual area ia about 10 square km. The rocks which form the habitat of this frog, otherwise look useless for common man are vital for its survival. The adult frogs are seen camouflaging with the rocks.
 

 

““
 
Xanthophryne tigerinus, Amboli toad, western ghats, India
 
बेडकांची पिल्ले म्हणजे टॅडपोल्स हे जांभ्या खडकाच्या रंगाचे असतात. त्यामुळे त्यांचे परभक्ष्यांपासुन संरक्षण होते. हे बेडुक अत्यंत लहान भागात अस्तित्वात असल्याने आय यु सि एन संस्थेने त्यांना अत्यंत संवेदनशील अशा वर्गाच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. अंबोली ला होणाऱ्या मानवी हस्तक्षेपामुळे या बेडकांना धोका निर्माण झाला आहे.
Even the tadpoles are colored in such a way that they get camouflaged with the lateritic rock. As the frog is seen in very small area, it is listed as critically endangered as per IUCN red list. The number of this frog are reducing. Amboli is losing its forest gradually due to development, agricultural activites, logging and tourism.
 

 

““
 
Indirana species
 
इंदिराना जातीचे बेडुक लहान पण लांब उड़्या मारणारे असतात. पालापाचोळ्यात पाण्याच्या प्रवाहाजवळ ते आढळतात.
Indirana are small frogs. These frogs jump very long. They are seen near streams in leaf litter.
 

 

 
Indirana species
 
.
.
 

 

““
 
Nyctibatrachus petraeus, wrinkled frog, western ghats, India
 
सुरकुत्या बेडकाच्या पाठीवर सुरकुत्या असतात. हा पश्चिम घाटात अंतर्जन्य बेडुक आहे. सदाहरित जंगलातील ओढ्यांजवळ तो आढळतो. पावसाळ्यात हा बेडुक झरे व ओढे याच्या किनारी असलेल्या खडकांवर अंडी टाकतो. बेडुक आपल्या अंड़्यांचे रक्षण करण्यासाठी राखण करतो. परभक्ष्यांपासुन हे बेडुक अंड़्यांचे संरक्षण करतात. या बेडकाचा आवाज इतर बेडकांपेक्षा वेगळा असतो. तो ओरडल्यावर एखादा पक्षी ओरडल्यासारखे वाटते. या बेडकाचे बुबुळ चौकट आकाराचे असतात. या बेडकाच्या बोटांना डिस्क असतात. त्याचा वापर ते खडकांवर चढण्यासाठी करतात.
The wrinkled frog so called due to the wrinkle pattern on its back is a frog endemic to western ghats. Its habitat consists of evergreen forests and its riverlets, streams. It is seen around the streams. The frog lays eggs on the rocks around the fast flowing water streams. The frogs guard their eggs from predators. The frogs make a bird like call. It has diamond shaped pupils. It has eyes on top of the head. These frogs have wrinkled skin on its back. It has enlarged fingers and toe pads. The toes are webbed.
 

 

““
 
Nyctibatrachus petraeus, wrinkled frog, western ghats, India
 
.
.
 

 

““
 
Nyctibatrachus petraeus, wrinkled frog, western ghats, India
 
.
.
 

 

 
Nyctibatrachus petraeus, wrinkled frog, western ghats, India
 
.
.
 

 

 
Common Toad, Duttaphrynus melanostictus, Western ghats, India
 
कॉमन टोड हा मोठा बेडुक २० से मी आकारा पर्यत मोठा होतो. त्याच्या अंगावर मोठे वळ असतात. पावसाळ्यात प्रजनन करणारा हा बेडुक आपल्याला सर्वत्र दिसतो.
Common toad is a big toad about 20 cm in size. It breeds in monsoon. It has several bony ridges on its body. It is a least concern species as per IUCN red list.
 

 

 
Common Toad, Duttaphrynus melanostictus, Western ghats, India
 
.
.
 

 

““
 
Indirana species
 
.
.
 

 

““
 
Indirana species
 
.
.
 

 

““
 
Trimeresurus malabaricus, Malabar Pit viper, western ghats, India
 
हा साप रात्री सक्रिय असतो. तो पश्चिम घाटात सदाहरित जंगलात आढळतो. मलबार चापडा लहान बेडुक, पक्षी, उंदिर, सरडे, पाली, सुरळ्या व लहान साप खातो. हा झाडावर आढळणाअर साप विषारी आहे. आपले भक्ष्य पकडण्यासाठी तो घात लावुन बसलेला दिसतो.
It occurs in evergreen , semi evergreen hill forest and shoal patches. It is also found in plantations and human habitations. It is nocturnal and semi arboreal snake. It feeds on small rodents, geckos, skinks, smaller snakes and frogs. Though the number is stable, the species are threatened due to the loss of forest habitat.
 

 

““
 
Bombay bush frog, western ghats, India
 
कोकणात गेल्यावर पावसाळ्यात संध्याकाळी व रात्री टंखलेखनयंत्रासारखा आवाज कानी पडतो, तो या बेडकाचा. लहान झुडुपांवर तो रहातो. पावसाळ्यात प्रजनन करतो. हा बेडुक पश्चिम घाटात अंतर्जन्य आहे.
Bombay bush frog is a species of frog endemic to the Western Ghats, India. Its natural habitats are subtropical or tropical moist lowland forests, and scrubland. It is threatened by habitat loss. It is classified as vulnerable species as per IUCN red list. The frog makes the call like typewriter. It is called as typewriter frog. The frog is seen in the lower levels of bush/shrubs.
 

 

““
 
Uperodon globulosus ,Balloon frog, western ghats, India
 
हा आहे बलुन बेडुक म्हणजे फुग्या बेडुक. जमिन उकरुन हा जमिनीखाली बिळ करुन त्यात रहातो. जमिन खणण्यासाठी त्याला त्याच्या पायांवर वेगळा अवयव असतो. अत्यम्त बेढब दिसणारा हा बेडुक डबक्यांजवळ पावसाळ्यात दिसतो. हा बेडुक दक्षिण भारत व पुर्व भारतात आढळतो. प्रदुषणाची झळ या बेडकाला सुद्धा लागली आहे.
This species is seen in most of south India, coastal east India and Bangladesh, Asaam and part of north east India. It is a fossorial species found in both forests and agricultural land. It breeds in shallow ponds and marshy wetlands. The principal threats to this species is agrochemical pollution of waterbodies and urbanization. It is a least concern species as per IUCN red list.
 

 

““
 
Uperodon globulosus ,Balloon frog, western ghats, India
 
.
.
 

 

““
 
Common vine snake
 
..
..
 

 

““
 
Common vine snake
 
.
.
 

 

““
 
Ramanella Montana, mountain dot frog, western ghats, India
 
रामानेला बेडुक हा आपल्याला नेहेमी दिसणाऱ्या बेडकांपेक्षा वेगळा दिसतो. हे बेडुक पश्चिम घाटात दुर्मिळ आहेत.ते सदाहरित जंगलात खालच्या पातळीत रहातात. त्यांचे डोके लहान असते. अंगाचा आकार बेढब असतो. हे बेडुक झाडावर अंडी टाकण्यासाठी चढतात. झाडांच्या खोबण्यांमध्ये ते अंडी टाकतात.
Mountain dot frog is near threatened frog species seen in western ghats. The frog habitats in low foliage, in tropical rain forests. It deposits its eggs in tree groves. It requires trees for breeding. The major threat to it is conversion of forest habitat to agricultural land.
 
 
 
मलबार निसर्ग संवर्धन संस्था अंबोली येथे बेडुक व इतर जंगलातील प्रजातींच्या संवर्धनासाठी काम करते. अंबोलीच्या स्थानिक लोकांच्या मदतीने व सहभागातुन संवर्धन कसे करता येईल यावर त्यांचा भर आहे. अंबोली येथे बराच महत्वाचा अधिवास खाजगी जमिनींवर असल्याने हे महत्वाचे आहे. संस्थेच्या मदतीने येथे बरेच संशोधक काम करतात. आपण अंबोली ला भेट दिल्यास या संस्थेचे काम समजुन घ्या. जमल्यास त्यांना हातभार होइल अशी मदत करा.
Malabar Nature Conservation Club, a local NGO works at Amboli, to increase the awareness amongst the local villagers, school boys and visiting tourists and nature lovers. Their infrastructure not only supports the nature lovers but also research students visiting the place. If you ever go to Amboli, please visit them and support them in their nature conservation cause.
 


For any queries and suggestions contact at kale_v@rediffmail.com